دفتر خدمات قضایی در تبریز

دفتر خدمات قضایی یک نهاد دولتی است که خدمات حقوقی مستقیم به مردم ارائه می کند. مسئولیت نگهداری ثبت ضابطین دادگستری و سوابق دادگاه و نیز پشتیبانی اداری از قوه قضائیه را بر عهده دارد. مدیریت شکایات ضابطان قضایی و رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز بر عهده این دفتر است. اگر با یک قاضی یا کارمند دادگاه مشکلی دارید، اینجا جایی است که باید بروید.

دفتر خدمات قضایی چیست؟

دفتر خدمات قضایی (JSO) یک سازمان غیرانتفاعی است که از قوه قضائیه و حرفه حقوقی در انگلستان و ولز پشتیبانی می کند. خدمات آن عبارتند از:

  • ارائه راهنمایی و اطلاعات در مورد مسائل قضایی
  • کمک به آموزش قضات و اعضای حرفه حقوقی
  • مدیریت انتصابات قضایی
  • ارتقای استقلال قوه قضاییه

دفتر خدمات قضایی چه خدماتی ارائه می دهد؟

دفتر خدمات قضایی تبریز طیف گسترده ای از خدمات را به مردم، متخصصان حقوقی و کارمندان دادگاه ارائه می دهد.

  • بایگانی اسناد در دادگاه
  • دریافت کپی از اسناد دادگاه
  • پرداخت جریمه ها و هزینه ها
  • برنامه ریزی جلسات دادگاه
  • حل و فصل بلیط های پارکینگ و سایر تخلفات

دفتر خدمات قضایی بخش مهمی از سیستم قضایی است که خدمات زیادی را هم به عموم مردم و هم به متخصصان حقوقی ارائه می دهد. خدمات آن شامل نگهداری سوابق دادگاه، وصول هزینه ها و جریمه ها و اجرای سوگند است. دفتر خدمات قضایی همچنین خدمات مترجمی را برای غیر فارسی زبانان ارائه می دهد و به مدیریت هیئت منصفه کمک می کند. اگر به هر یک از این خدمات نیاز دارید، حتما با دفتر خدمات قضایی محل خود تماس بگیرید.